publicystyka head v3

REGULAMIN 

XXIIV Międzynarodowego Festiwalu
Filmów Niezależnych


im. Ireneusza Radzia

PUBLICYSTYKA 2017

Kędzierzyn-Koźle

20 - 22 października 2017 


ORGANIZATORZY


Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu

Współorganizatorzy

Federacja Niezależnych Twórców Filmowych

Pod patronatem:

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Nieprofesjonalny Klub Filmowy „GROTESKA”CELE FESTIWALU

1. Prezentacja dorobku twórców filmów nieprofesjonalnych oraz wybór najbardziej wartościowych pozycji pod względem merytorycznym, artystycznym i technicznym.

2. Prezentacja filmów o tematyce publicystycznej omawiających aktualne problemy życia społecznego, polityczno-gospodarczego, religijnego, kulturalnego, sportu, ekologii, mniejszości narodowych, itp.

3. Popularyzacja niezależnej twórczości filmowej polskiej i zagranicznej.

Filmy zakwalifikowane do XXVI edycji "Publicystyki"

pobierzKATEGORIE

W ramach XXIV MFFN im. Ireneusza Radzia „PUBLICYSTYKA 2017” przeprowadzony zostanie konkurs filmowy w kategoriach: filmy amatorskie polskie, filmy studenckie polskie oraz filmy zagraniczne.TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU, ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Termin: 20-22 października 2017 r.

Miejsce: Dom Kultury „Koźle”, ul. Skarbowa 10, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Zgłoszenie: wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu oraz Kartę Uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną. Film można przesłać drogą elektroniczną bądź na poniższy adres, w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2017 r.:

Miejski Ośrodek Kultury

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Al. Jana Pawła II 27

O zakwalifikowaniu filmu do poszczególnej kategorii konkursowej decyduje Komisja Kwalifikacyjna.


WARUNKI TECHNICZNE

W przeglądzie mogą wziąć udział filmy zarejestrowane w formacie umożliwiającym odtworzenie z komputera PC z systemem Microsoft Windows 7, uwzględniając współczesne standardy kodowania materiałów wideo. Minimalna wymaga rozdzielczość kopii to 1280 px x 720 px.Filmy dostarczać można:

- na płytach CD, DVD, Blu-Ray (preferujemy jeden film na jednej płycie),

- na urządzeniach pamięci masowej USB (pendrive, przenośne dyski HDD),

- poprzez Internet przesyłając drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. link umożliwiający pobranie filmu (ważne: serwis internetowy powinien gwarantować bezterminowe przetrzymywanie na serwerze, film zostanie uznany za dostarczony po pomyślnym pobraniu filmu przez Organizatora i potwierdzeniu u nadawcy). Sugerujemy skorzystanie z bezpłatnych serwisów, np.: www.google.com/drive/ , www.dropbox.com , itp.

ZGŁOSZENIE FILMU

Do każdego nadesłanego filmu winien być wypełniony elektroniczny formularz zgłoszenia ze szczególnym uwzględnieniem opisu filmu i zamieszczenia kadru z filmu. Formularz jest dostępny na stronie http://publicystyka.mok.com.pl Niezarejestrowane w formularzu online filmy nie wezmą udziału w konkursie. Czas projekcji ograniczony do 20 min. Decyzją komisji kwalifikacyjnej lub Komisarza Festiwalu mogą zostać dopuszczone filmy dłuższe, o wybitnych walorach poznawczych oraz artystycznych.

Alternatywnym sposobem zgłoszenia filmu jest wykorzystanie platformy Click for festivals pod adresem www.clickforfestivals.com W takim wypadku Zgłoszenie i przesłanie filmu odbywa się zgodnie z regulaminem platformy Click for festivals, w pozostałym zakresie obowiązują zapisy Regulaminu MFFN Publicystyka.

ZASADY ORGANIZACYJNE

Zgłoszenie filmu do konkursu jest bezpłatne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania filmów biorących udział w konkursie i ich publicznej emisji w celach promocji Festiwalu, publicznej prezentacji filmu lub jego fragmentów w telewizji, internecie, wydawnictwach oraz na imprezach promujących XXIV MFFN im. Ireneusza Radzia „PUBLICYSTYKA 2017”.

Prawa autorskie filmu zgłaszanego nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor winien w zgłoszeniu wyjaśnić sytuację prawną filmu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Festiwalu biorą udział filmy wytypowane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich postanowień.

2. Każdy film, zarówno polski jak i obcojęzyczny, musi posiadać napisy w języku angielskim.

3. Do udziału w konkursie polskich filmów amatorskich nie zostaną dopuszczone filmy:

a) realizowane przez twórców zawodowych,

b) realizowane przez studentów szkół filmowych i artystycznych, w tym filmy dyplomowe,

c) realizowane przez członków Komisji Kwalifikacyjnej i Jury.

4. Do udziału w konkursie polskich filmów studenckich zostaną dopuszczone filmy realizowane przez studentów szkół filmowych i artystycznych, wybrane przez Komisję Kwalifikacyjną.

5. Do udziału w konkursie w kategorii filmów zagranicznych dopuszczone zostaną filmy realizowane zarówno przez amatorów jak i studentów.

6. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się filmów wyprodukowanych przed 2015 r.

7. Komisarz Festiwalu może zaprosić do udziału w konkursie wytypowane przez siebie filmy, które nie będą podlegać ocenie Komisji Kwalifikacyjnej, a ich autorom zostanie zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania Festiwalu.

8. Wypełniając zgłoszenie uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych do promowania MFFN "PUBLICYSTYKA" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.833, wraz z późniejszymi zmianami..


AKREDYTACJA, ŚWIADCZENIA

Koszt akredytacji dla jednego reprezentanta filmu zakwalifikowanego do Festiwalu przez Komisję Kwalifikacyjną wynosi 0 zł. Koszt akredytacji dla każdego kolejnego reprezentanta filmu na Festiwalu wynosi 100 zł.

W ramach akredytacji zapewniamy:  

        2 noclegi podczas festiwalu (20/21.10.2017 r., 21/22.10.2017 r.)

       2 śniadania (21.10.2017 r., 22.10.2017 r.)

        2 obiady (20.10.2017 r., 21.10.2017 r.)

       udział w uroczystej kolacji (20.10.2017 r.)

       udział w wycieczkach, koncertach, warsztatach organizowanych w trakcie Festiwalu.

NAGRODY

        Grand Prix XXIV MFFN im. Ireneusza Radzia „PUBLICYSTYKA 2017”

oraz w każdej kategorii:

        I nagroda

        II nagroda

        III nagroda

Jury ma prawo do innego niż podano powyżej podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Jury ma również prawo:

            - przyznać honorowe wyróżnienia

            - nie przyznać nagród regulaminowych

            - w uzgodnieniu z Komisarzem mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

Nagrody zostaną wręczone w dniu 21 października 2017 r., o godz. 22.00, w sali kinowej Domu Kultury „Koźle”, ul. Skarbowa 10, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, reprezentantom filmu obecnym na Festiwalu (nieobecni reprezentanci filmu otrzymają tylko nagrody honorowe).Podstawą wypłaty nagrody pieniężnej jest potwierdzenie swojej obecności na Festiwalu. Reprezentant filmu podpisuje listę obecności w Biurze Festiwalu, mieszczącym się w holu Kina „Twierdza” przy DK „Koźle” wraz z oświadczeniem, że jest upoważniony do odbioru całości nagrody przyznanej na Festiwalu. Nagrody finansowe są niepodzielne i wypłacane jednemu reprezentantowi filmu.


Organizator, mając na względzie możliwość niezależnych od laureata przeszkód w jego stawiennictwie na uroczystym rozdaniu nagród, dopuszcza odbiór nagrody pieniężnej przez osobę upoważnioną przez reprezentanta filmu, a upoważnienie to – ze względu na wypłatę środków pieniężnych wymagających odpowiedniego udokumentowania – musi być dostarczone w formie pisemnej (wzór upoważnienia dostępny na stronie Festiwalu). Laureaci konkursu nie będą informowani przez Organizatora o decyzjach Jury przed ogłoszeniem wyników. Organizator dopuszcza możliwość wypłaty nagrody pieniężnej na rachunek bankowy, wskazany przez reprezentanta filmu, w przypadku opuszczenia Festiwalu przed ceremonią rozdania nagród.W przypadku wypłaty nagrody pieniężnej, na rachunek bankowy, dla filmu zagranicznego, wysokość nagrody zostanie pomniejszona o koszty transakcji bankowej.

Wszelkie sporne kwestie związane z niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisarz Festiwalu, a jego decyzje są ostateczne.

KONTAKT

Komisarz Festiwalu:    Piotr Gabrysz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

Dyrektor Artystyczny: Hanna Białas, tel. 77 48 02 555, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Biuro Organizacyjne: Ariadna Miernicka, tel. 77 48 02 557, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Łukasz Galus, tel. 77 48 02 558, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres festiwalowy:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

http://www.publicystyka.mok.com.pl/
http://www.publicystyka.mok.com.pl/
WARUNKI TECHNICZNE

W przeglądzie mogą wziąć udział filmy zarejestrowane w formacie umożliwiającym odtworzenie z komputera PC z systemem Microsoft Windows 7, uwzględniając współczesne standardy kodowania materiałów wideo.
 

Filmy dostarczać można:

-  na płytach CD, DVD, Blu-Ray (preferujemy jeden film na jednej płycie),

-  na urządzeniach pamięci masowej USB (pendrive, przenośne dyski HDD),

- poprzez Internet przesyłając drogą mailową na adres mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. link umożliwiający pobranie filmu (ważne: serwis internetowy powinien gwarantować bezterminowe przetrzymywanie na serwerze, film zostanie uznany za dostarczony po pomyślnym pobraniu filmu przez Organizatora i potwierdzeniu u nadawcy). Sugerujemy skorzystanie z bezpłatnych serwisów, np.: www.google.com/drive/ , www.dropbox.com , itp.

 
ZGŁOSZENIE FILMU

Do każdego nadesłanego filmu winien być wypełniony elektroniczny formularz zgłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem opisu filmu i zamieszczenia kadru z filmu. Formularz jest dostępny na stronie http://publicystyka.mok.com.pl. Niezarejestrowane w formularzu online filmy nie wezmą udziału w konkursie. Czas projekcji ograniczony jest do 20 min. Decyzją komisji kwalifikacyjnej lub Komisarza Festiwalu mogą zostać dopuszczone filmy dłuższe, o wybitnych walorach poznawczych oraz artystycznych.

Alternatywnym sposobem zgłoszenia filmu jest wykorzystanie platformy Click for festival pod adresem www.clickforfestivals.com W takim wypadku Zgłoszenie i przesłanie filmu odbywa się zgodnie z regulaminem platformy Click for festival.

logo click alta Dokumenty do pobrania:

regulamin - pdf

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć zobacz naszą politykę prywatności - czytaj.

Zakceptuj pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information