Komisarz Festiwalu
Piotr Gabrysz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury