Dokumenty regulujące zasady współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury są do pobrania w postaci plików .pdf

Program Adobe Reader obsługujący pliki .pdf można pobrać - tutaj-

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19, obowiązuje do odwołania.

  1. Po wejściu i przed opuszczeniem obiektu należy zdezynfekować ręce wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym o min. zawartości 60% alkoholu.
  2. Dopuszczalna ilość widzów w salach kinowych ograniczona jest do 50% miejsc siedzących.
  3. Ilość osób korzystających z pozostałych sal należy ograniczyć do niezbędnego minimum i limitów osób dopuszczalnych na sali. Informacja o ilości wywieszona jest przy każdej z sal.
  4. Ilość osób mogących przebywać jednocześnie w toaletach oznaczona jest na drzwiach toalet.
  5. Obowiązuje używanie maseczek lub zasłanianie ust i nosa w inny dopuszczalny sposób.
  6. Zabrania się korzystania z obiektów MOK osobom chorym (kaszel, katar, gorączka) lub mającym złe samopoczucie.
  7. Nie dopuszcza się możliwości pozostawiania odzieży wierzchniej w szatniach – szatnie nieczynne.