Grupowe zajęcia artystyczne w dziedzinie plastyki dla dzieci i młodzieży. Ich celem jest rozwijanie wszechstronnych uzdolnień oraz poznanie i doskonalenie różnych technik plastycznych. Uczestnicy wykonują prace malarskie (temperą, plakatówką, gwaszem, farbami olejnymi), z gliny i masy solnej. Tworzą formy przestrzenne z bibuły, kartki świąteczne. Tematyka zajęć jest różnorodna, najczęściej związana z porami roku, krajobrazem, martwą naturą, czy ekologią. Uczestnicy sekcji mają okazję rozwinąć swoją wyobraźnię oraz umiejętności manualne. Prace prezentowane są na wystawach oraz biorą udział w konkursach.
Sekcja ma wieloletnią tradycję, a wielu jej uczestników kontynuowało dalsze kształcenie w tej dziedzinie w liceach plastycznych czy studiach kierunkowych.

Sekcja plastyczna
, instruktor: Anna Florczak

 

Zapisy: 14.09.2022 r., od godz. 16.30

Dzieci od lat 7 i młodzież.

Zajęcia: wtorki, środy, czwartki 16.30-18.30