Sekcja historyczno – modelarska (modele latające)

Zajęcia to nie tylko konstruowanie modeli, ale również udział w konkursach, wycieczki, warsztaty, pogadanki historyczne oraz pogłębianie wiedzy na temat lotnictwa. Spotkania z członkami Stowarzyszenia „Blechhammer”, którego celem jest badanie historii Ziemi Kozielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej, rozpowszechnianie tej wiedzy wśród mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, współpraca z placówkami oświatowymi, środowiskami badawczymi, osobami zajmującymi się amatorsko lub zawodowo historią oraz propagowanie jej wśród osób odwiedzających miasto Kędzierzyn-Koźle. Zajęcia prowadzi Waldemar Ociepski.

Zajęcia: czwartki, godz. 17.00
Sekcja modelarsko-historyczna, instruktor: Waldemar Ociepski
Dla kogo?  Dzieci, młodzież, dorośli 
Kiedy i gdzie? 
DK „Lech” 
instruktor:
Waldemar Ociepski

Zajęcia: czwartki, godz. 17.00

zajęcia: czwartki od 17.00
nabór: przez cały rok
Stowarzyszenie Blechhammer-1944