Propozycja skierowana do amatorskich i profesjonalnych zespołów, tworzących własny repertuar. Do dyspozycji muzyków udostępniamy salę prób oraz sprzęt. Oferujemy wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
Harmonogram pracy zespołów uzgadniany z instruktorami prowadzącymi.
Dla kogo? 
Amatorskie i profesjonalne zespoły muzyczne
Zajęcia 1x w tygodniu 2 godz. 

Kiedy i gdzie?
DK „Koźle” poniedziałek – piątek 15.00 - 21.00 DK „Lech” wtorek, piątek, sobota 16.00 - 20.00